Vesi-Eko mukana vähentämässä kaivostoiminnan vesistövaikutuksia

Vesi-Eko Oy oli mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä ”Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)”-hankkeessa. Hankkeen aikana 2015-18 kehitetään osaamista ja liiketoimintaa kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinnan menetelmistä ja kunnostamisesta. Vesi-Eko on mukana ohjausryhmässä kehittämässä vesistöjen kannalta kestävää kaivosteollisuutta Suomeen.