Vesi-Eko

Ohjeet ja esitteet

Asiakkaitamme ovat muun muassa kunnat, kaupungit, teollisuusyritykset, ympäristökeskukset ja vesiensuojeluyhdistykset. Olemme osallistuneet yli 30 vuoden aikana lukuisten hankkeiden suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen.

Kuormitus- ja laatumittarit

Vaikka eri vesistöt eroavat huomattavasti toisistaan, seuraavien laatumittarien avulla on mahdollista arvioida tietyn järven tilaa. Yleisiä mittareita ovat mm:

 • Näkösyvyys (mitataan valkoisella levyllä, halkaisija n. 20 cm)
 • Lämpokerrostuneisuus
 • Happipitoisuus
 • Veden pH
 • Veden väri (luonnontilaisen humusjärven väri voi olla korkea, mutta värin lisääntyminen etenkin keväällä ja sateiden aikaan johtuu esimerkiksi suo-ojituksista)
 • Kiintoaineen pitoisuus
 • Veden kokonaisfosforipitoisuus
 • Klorofylli-a -pitoisuus (kuvaa vedessä olevien levien määrää)
 • Leväkukintojen esiintyminen (ei esiinny, satunnaisesti, säännöllisesti)
 • Verkkojen limoittuminen
 • Kuplivien kaasujen esiintyminen (syvännealueilta, etenkin loppukesällä)