Vesi-Eko

Vi tar oss gärna vatten över huvudet.

Många insjöar och kustområden förorenas av utsläpp från t.ex. tätorter, industri och lantbruk. Även om vattendrag har en naturlig förmåga att tåla yttre belastning är det oundvikligt att för stora mängder utsläpp förr eller senare kommer att leda till övergödning. Övergödning förbrukar mycket syre i vattendragen och när syremängden sjunker till en viss nivå börjar den fosfor som finns bunden i bottnen lösa sig i vattnet. Detta ökar övergödningen och leder till en ond cirkel av inre belastning.

Om ett vattendrag är förorenat

När processen har kommit i gång räcker det inte längre att eliminera yttre utsläpp, utan sjön eller kustområdet behöver hjälp för att stoppa processen.

Water-Eco är ett specialistföretag som ägnar sig åt lösning av sådana problem. Vår personal har en solid teoretisk bakgrund samt flera års erfarenhet av forskning och restaurering av insjöar och kustområden. Våra projekt har lett till att många vattendrag numera är rena och till glädje både för de människor som bor nära vattnet och alla vattenlevande organismer.

F.A.S.T. i Sverige

F.A.S.T. -Fiskeresursgruppen är Water-Ecos partner och representant för våra produkter och service i Sverige. F.A.S.T. är inriktad mot projektledning, konsultationer och praktiska arbeten inom områdena fiskbiologi, vattenvård och fiskodling.

En kort video presenterar F.A.S.Ts och Water-Ecos produkter och serviceaktiviteter. Den introducerar också en helt ny metodik för att undersöka rinnande vatten med F.A.S.Ts specialbyggda elfiskebåten. Metoden är ofarlig och fiskarna återfår snart både medvetande och frihet.

Hur kan vi tjäna?

Ta Kontakt