Vesi-Eko

Vesialueen hyvä tila on monen asian summa

Vesi-Eko palvelee vesistöjen tilan arvioinneissa sekä mittausten että raportoinnin osalta. Tarvittaessa voimme tarjota projektinjohtopalveluita monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Emme pelkää ryhtyä teoriasta käytännön toteutukseen.

Vesistön tila lähtökohtana

Jokainen vesistö on yksilöllinen, joten ennen kunnostuksen aloitusta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kohteen todellinen tila, ulkoisen ja sisäisen kuormituksen määrä ja laatu sekä päästökohteet. Kun nämä analyysit on tehty, voidaan määritellä, mitkä ovat parhaat ja kustannustehokkaimmat kunnostusmenetelmät. Tavanomaisesti käytettyjä keinoja ovat ulkoisen kuormituksen vähentäminen sekä sisäiseen kuormitukseen puuttuminen muun muassa hapetuksen ja ilmastuksen tai kemikaalikäsittelyiden avulla. Toimia voidaan tarvittaessa tukea esimerkiksi ruoppauksella tai tehokalastuksella.

Tärkeää on myös kunnostusmenetelmien oikea mitoitus, laitteistojen asianmukainen asennus sekä eri kunnostustoimien organisointi. Vesialue ei parane hetkessä, joten lisäksi on syytä järjestää pitkäjänteisesti laitteiden ylläpito ja huolto. Vesi-Ekon kokonaisvaltaiset palvelut kattavat kunnostushankkeen kaikki vaiheet tilannearviosta laitteiden huoltoon ja lopputuloksen analysointiin. Tarvittaessa hoidamme myös yhteydet viranomaisiin ja huolehdimme ympäristöluvista. Tarjontamme kattaa lisäksi kehittämämme Mixox-hapetus- ja Visiox-ilmastuslaitteet.

 

Miten voimme palvella?

Vesistön kunnostus alkaa yhteydenotosta. Kartoitetaan yhdessä vesistön tilanne ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä