Vesi-Eko

Asiakasportaali

Hatka-datapalvelu: hallittavuutta vesistöjen suojeluun

Vesi-Eko tarjoaa uuden ratkaisun ympäristömittausaineistojesi käsittelyyn sekä mittaus-, hapetus- ja ilmastuslaitteidesi tilan seurantaan. Hatka on edistyksellinen vesistöjen monitorointijärjestelmä, joka yhdistää eri laitteista tulevaa aineistoa yhteen paikkaan jatkoanalysoinnin helpottamiseksi. Järjestelmä tukee useiden eri valmistajien laitteita.

Hatka-palvelun päätoiminnot:

– kerätyn ympäristömittausaineiston kokoaminen yhteen paikkaan
– mittaus-, hapetus- ja ilmastuslaitteiden toiminnan monitorointi ja hälytykset

  • Hatka-dataportaali
  • Vesistöjen monitorointijärjestelmä
  • Tiedon havainnollistaminen
  • Mukautettavat hälytykset
  • Tietokantarajapinnat
  • Turvallinen tiedonhallinta

 

Mittausdatasta havainnolliseksi tiedoksi

Pelkkä mittausdata ei useinkaan vielä kerro ympäristön tilasta. Hatka-portaalista saat katsottua koko mittausaineiston yleiskuvaa yksinkertaisen graafin avulla.

Vertaillaksesi tietoja tai tehdäksesi tilastollisia analyysejä voit siirtää koko aineiston helposti toiseen järjestelmään joko sellaisenaan tai vaikka päiväkeskiarvoina. Näin saat esimerkiksi kymmenen minuutin välein mitatun aineiston jopa Excel-taulukkolaskennalla käytettävään muotoon vuosilaskentoja varten.

Datan jatkokäsittelyn helpottaminen tehostaa työtäsi merkittävästi, sillä se mahdollistaa datan analysoinnin suoraan ilman aikaa vieviä välilaskentoja.

Mukautettavat hälytykset

Hatka-portaali mahdollistaa monipuolisten hälytysten lisäämisen myös sinun järjestelmääsi. Tyypillisesti asiakkaallamme on tarve valvoa esimerkiksi jonkin ilmastimen tai mittausaseman toimintaa yleisellä tasolla laitteiston toiminnan varmistamiseksi.

Järjestelmässä on myös mahdollista asettaa hälytys yksittäisen parametrin kohdalle. Tällöin voit valvoa esimerkiksi jonkin padon pinnankorkeutta hälytysten lähtiessä korkeuden ylittäessä tai alittaessa valitun raja-arvon.

Tietokantarajapinnan kautta aineisto järjestelmiisi

Hatka-järjestelmä on laadittu siten, että tarvittaessa aineistot on mahdollista siirtää kolmannen osapuolen järjestelmiin tietokantarajapintojen kautta. Toteutamme rajapinnat asiakaskohtaisesti tarpeiden mukaan.

Turvallista tiedon hallintaa

Käyttämämme tietokantapalvelu on toteutettu Suomessa ja aineistot pysyvät maamme rajojen sisällä. Tietoturva on kunnossa modernien ja jatkuvasti päivitettävien taustajärjestelmien ansiosta.

Tutustu toteutuneisiin töihimme

Hapetus ja ilmastus

Miten voimme palvella?

Vesistön kunnostus alkaa yhteydenotosta. Kartoitetaan yhdessä vesistön tilanne ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä