Vesijärven hapetukseen liittyvä väitöskirja tarkastettu

Jyväskylän yliopistossa laadittu väitöskirja ”Sekoitushapetuksen vaikutukset järven vedenlaatuun ja erityisesti kasviplanktonin jäänalaiseen kehitykseen” tarkastettiin Lammin biologisella asemalla perjantaina 29.5.2015. Väitöstyön on tehnyt tutkija Pauliina Salmi, joka on ollut mukana Vesijärven kunnostustyössä vuodesta 2009 alkaen.

Tutkimuksen tulosten mukaan hapetuksella on ollut myönteinen vaikutus järven tilaan, joten sitä suositellaan jatkettavaksi muiden kunnostustöiden lisäksi.

Kaiken kaikkiaan rehevöityneen suuren järven tilan parantaminen on pitkäaikainen ja monitahoinen tehtävä, jossa toimintaa tulee ohjata saatujen tulosten perusteella. Vesijärvellä hapetushoitoa onkin säädetty mm. kevään osalta myöhäistämällä laitteiden käynnistämisajankohtaa.